GYNEKOLOGIE - BRNO > Objednání

VZHLEDEM K AKTUÁLNĚ VÝZNAMNĚ ZVÝŠENÉMU RIZIKU SE STAVEM S COVID-19 od 12.10. 2020 a nejméně do 10.11.2020 ORDINUJEME VE ZPŘÍSNĚNÉM HYGIENICKÉM REŽIMU.

Objednané pacienty vyšetříme dle objednané časovky, nebo je bude lékař kontaktovat telefonicky a domluví s nimi termín návštěvy tak, aby byla zajištěna maximální bezpečnost.

NADÁLE VSTUP DO ORDINACE JE MOŽNÝ POUZE S ROUŠKOU A JEDNOTLIVĚ NA OBJEDNANOU ČASOVKU, KTEROU JE NEZBYTNÉ DOMLUVIT SI PŘEDEM TELEFONICKY. PŘI VSTUPU SI PACIENTI DEZINFIKUJÍ RUCE.
TAKTO JE MOŽNÉ SE OBJEDNAT DO SEXUOLOGICKÉ ORDINACE ZA PŘEDPOKLADU, ŽE PACIENT NEMÁ ZVÝŠENOU TEPLOTU, NENÍ V KARANTÉNĚ A V POSLEDNÍCH 30 DNECH NEPŘIŠEL DO PODEZŘENÍ, RIZIKA, NEBO DO STYKU S COVID-19. V TOMTO SMYSLU PACIENTI PŘED VSTUPEM DO ORDINACE PODEPISUJÍ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ.
Buďte tímto prosím ohleduplní ke zdraví ostatních a dodržujte příchod přesně na smluvenou časovku. Nepřijímáme pacienty s nařízenou karanténou a pacienty s vysokou tělesnou teplotou s podezřením na covid-19.
CHRÁNÍME TAK VAŠE I NAŠE ZDRAVÍ.

Naše pacientky mohou využít TELEFONICKÉ EDUKACE S LÉKAŘEM (placené dle ceníku) včetně požadavků o PŘEVZETÍ OPAKOVANÉHO RECEPTU NEBO ZASLÁNÍ RECEPTU na mobil nebo e-mail.

Je také možno kontaktovat i jiná odborná pracoviště v Brně a domluvit si tam návštěvu. Naléhavé akutní gynekologické případy nadále ošetřují pohotovostní ambulance a ženské kliniky FN v Brně.
.
. Pacientky objednané do poradny pro těhotné ošetříme dle již objednané časovky, nebo je bude lékař kontaktovat telefonicky a domluví s nimi termín návštěvy tak, aby byla zajištěna maximální bezpečnost.

.
.
.

GYNEKOLOGIE BRNO - registrace nových pacientek ZP: 211 a 201
GYNEKOLOGICKÁ ORDINACE MUDr. Jiří Čalkovský

NEČEKÁTE!
VYŠETŘENÍ POSKYTUJEME VÝHRADNĚ NA ZÁKLADĚ ZÁVAZNÉHO OBJEDNÁNÍ NA DEN A ČASOVKU.

Takto nečekáte a je zaručena maximální diskretnost. Není třena žádného doporučení od praktického lékaře.
Přijímáme a registrujeme nové pacientky, pojišťoven ZPMVČR-211 a VoZP-201.
Vážné stavy ohrožující zdraví a život ošetříme bez objednání.

OBJEDNÁNÍ:
TEL.: 549256561
Mob.:731 031 627


Telefonicky se určitě dohodneme na časovce pro vás i diskrétně vyhovující.

OD 17.3.2020 NEORDINUJEME AŽ DO ODVOLÁNÍ.

Objednaná vyšetření se od tohoto data tímto ruší. Pacientům bude možno se přeobjednat a to včetně zálohovaných vyšetření vázaných na den a časovku. Možnost telefonického přeobjednávání a objednávání předpokládáme od 6.4.2020.
Neodkladné sexuologické případy ošetří odborná zařízení v Brně, např. Sexuologické oddělení - Fakultní nemocnice Brno 1. Naléhavé akutní gynekologické případy ošetři pohotovostní ambulance a ženské kliniky FN v Brně.

ODINAČNÍ DOBA:

Pondělí :

7:00 - 12:45 ______ 13:00 - 16:00

Úterý :

7:00 - 12:45 ______ 13:00 - 18:00

Středa

7:00 - 12:45 ______ 13:00 - 16:00

Čtvrtek

7:00 - 12:45 ______ 13:00 - 16:00

Pátek

7:00 - 12:30

Pracovní doba:není ordinační doba:
pondělí, středa, čtvrtek 6:00-16:30
úterý: 6:00-20:00, pátek: 6:00-12:30
Zrušení sjednaného termínu zejména úvodního vyšetření tolerujeme nejpozději dva pracovní dny před objednanou časovkou a to osobně a telefonicky. Nedodržení sjednané časovky bez omluvy, jak je výše uvedeno, je důvodem k tomu, že další možnost objednání k úvodnímu vyšetření již neposkytneme.

V případě nepřítomnosti lékaře pro akutní případy využijte následující zdravotnická zařízení:

Gynekologicko – porodnická klinika FN Brno a LF MU
Brno, Obilní trh 11


GYNEKOLOGICKOU ORDINACI MUDr. Jiří Čalkovský
Sovova 7, Brno - Žabovřesky

najdete zde:

  •  


    Zvětšit mapu

    vytisknoutzpět