GYNEKOLOGIE - BRNO > GYNEKOLOGIE - BRNO > Spermiogram. Vyšetření spermiogramu Brno. Stanovení spermiogramu - diagnostika (...)

SPERMIOGRAM BRNO

Lékařské centrum jehož prioritou je zachování absolutní diskrétnosti a nadstandardu kvalitních odborných služeb

MOBIL: 731 031 627

Vyšetření erudovaným lékařem - specialistou. Rychlé objednání přímo osobně telefonicky:731 031 627

VYŠETŘENÍ SPERMIOGRAMU DISKRÉTNĚ A RYCHLE
výsledek vyšetření a výsledek ještě dnes.
LÉČBA NEPLODNOSTI MUŽŮ I ŽEN

DISKRETNÍ LÉKAŘSKÁ ORDINACE BRNO
ANDROLOGIE. SPERMIOLOGIE. GYNEKOLOGIE: vyšetření - diagnostika - léčba

aktuální - živé firmy

SPERMIOGRAM

Laboratorní vyšetření spermiogramu lékařem u nás máte možnost možnost ihned realizovat návaznou léčbu muže nebo i celého páru
U nás, v případě zájmu pacienta, následuje tělesné vyšetření a vyšetření pohlavních hormonů včetně gonadotropinů.
Kvalita spermií je často snížena v důsledku nedostatečného cévního zásobení varlat. Příčinou bývá varikokéla. Varikokéla: t.j. časté onemocnění varlat v důsledku rozšíření zásobující žilní pleteně v okolí chámovodu, kde tato pleteň vytváří kolaterály a dochází tak k městnání krve a s tím i k cévnímu omezení zásobování mužských pohlavních orgánů. Je to podobné městnání jako při křečových žilách v dolních končetinách, nebo při tvorbě hemoroidů. Proto spermiogram doporučujeme absolvovat i s tělesným vyšetřením muže včetně pohlavních orgánů

AMH - biologický test plodnosti ženy ze vzorku krve - biologický věk vaječníků.
Mateřství bych již neměla odkládat?!
JAK PROBÍHÁ SEXUOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ
Dle rozsahu laboratorních a klinických výkonů při vyšetření spermiogramu a plodnosti muže nabízíme

VÝBĚR ZE 3 MOŽNOSTÍ ZAKÁZEK


Plodnost není vhodné hodnotit pouze laboratorním vyšetřením ejakulátu a spermií z nějaké v podstatě anonymní zkumavky, je třeba vyhodnotit i tělesné vyšetření pohlavních orgánů a celkový zdravotní stav muže včetně hormonů. Jen tak je možno se VČAS vyjádřit k možnostem a formám léčby a k pravděpodobnosti úspěchu léčby. Následně je vhodné uvažovat o léčbě celého páru jako o léčbě biologické jednotky, ale nelze opomíjet i jiné okolnosti, zejména i vztahové...

Před tímto vyšetřením je možno objednat si návštěvu s edukací v časovém rozsahu cíleného vyšetření dle ceníku, kterou může pacient absolvovat společně s partnerkou, k tomu je však třeba písemný souhlas muže i ženy (na místě včetně povinného GDPR).


Protokol laboratorního vyšetření spermiogramu předáváme pouze přímo pacientovi, protokol vyšetření PCT předáváme pacientce. Protokol předáváme do vlastních rukou proti podpisu, nebo po předchozím písemném souhlasu protokol zašleme na určenou e-mailovou adresu. Protokol je podrobný včetně doporučení léčby a případných dalších vyšetření. Při zadávání zakázky je možno se objednat a připlatit si pohovor s lékařem, nebo se přímo objednat ke komplexnímu vyšetření cílenému na plodnost.

ODBĚR ejakulátu - semene má být realizován po 2 až 3 denní sexuální abstinenci (tak, aby odpovídala tzv. plodícímu vzorku) autostimulací, tj., že muž si vybaví semeno na WC, případně muži dáme odběrový set k získání ejakulátu doma. Biologický materiál můžete přinést i z domu

do 1-2 hodin po odběru: Odběr lze realizovat do čisté lékovky předem řádně omyté (žádné saponáty!) a vysušené. Přenos v přiměřeném tělesném teple, například v kapse na těle.
V případě potřeby, následně po vyšetření SPG, má pacient možnost objednat ke komplexnímu sexuologicko-andrologickému vyšetření cílenému na plodnost, tj. k tělesnému vyšetření včetně vyšetření pohlavních orgánů, vyšetření hormonů aj. s cílem stanovit možnosti další léčby muže, případně i celého páru.
Pacient si může připlatit vyšetření na sexuálně přenosná onemocnění (STD) na ureaplasmata a mykoplasmata a na chlamydie. (Případně i komplexnější vyšetření na STD viz nadstandardní Screeningové Testy na pohlavní chorby za přímou platbu.)

Podrobný protokol o vyšetření můžete obdržet e-mailem téhož dne, resp. druhý den.

SPERMIOGRAM - výsledky - normální hodnoty:

 • množství ejakulátu - norma je 2 - 4 ml
 • pH ejakulátu - 7,2 - 7.3
 • zkapalnění - do 30 ti minut
 • koncentrace spermií - minimální množství pro úspěšné oplodnění přirozenou cestou je 20 milionů spermií v mililitru - dnes však v populaci nejsou vyjímkou i hodnoty kolem 10 miliónů, ale ani tato koncentrace rozhodně nevylučuje možnost početí. K asistovanému oplodnění stačí však i mnohem méně spermií.
 • celkové množství spermií - alespoň 40 milionů (tj. v celém objemu ejakulátu)-# procentuální podíl pohyblivých spermií - alespoň 50 % pohyblivých (z toho alespoň některé progresivně pohyblivé spermie, tedy takové, které mají šanci proniknout k vajíčku a oplodnit je) - alespoň 25 % progresivně pohyblivých spermií
 • procentuální podíl živých spermií - alespoň 75 % (primulinový nebo eozinový test)
 • procentuální podíl spermií normálního tvaru - norma do 15 - 30 %
 • provádí se i podrobné mikroskopické vyšetření např. aglutinace, aglomerace spermií, přítomnost epitelií, bakterií aj.
 • v indikovaných případech se dále dělá kultivační bakteriologické vyšetření a vyšetření imunologické
  ODBĚR
  Ejakulát pro vyšetření se má odebírat pomocí masturbace cca po dvou dnech pohlavní zdrženlivosti (tzv. plodící vzorek dle obvyklých frekvencí pohlavních styků). Sperma by se nemělo odebírat do běžného kondomu, protože jsou v něm obsaženy spermicidní látky, které mohou výsledky testu negativně ovlivnit ! Při zálohové platbě za vyšetření pacienty vybavujeme odběrovým setem. Pokud se nedaří odběr spermatu v laboratorních podmínkách, může se uskutečnit i v domácím prostředí. Pak je ale třeba dopravit ejakulát k vyšetření ve speciální nádobce nejlépe do 1-2 hod bez přístupu světla a při tělesné teplotě. (Pacientům s problémy komunikovat a hovořit na téma odběr semene atp. a dojíždějícím pacientům dovolujeme přivést vzorek spermatu přímo z domu. Je však vždy třeba objednat se předem telefonicky na určitý den a časovku. V tomto případě je možno odebrat vzorek semene doma a to do lékovky předem připravené důkladným omytím vřelou vodou (nikolv saponáty!) a před odběrem nechat lékovku ochladnot.)

  VÝSLEDKY VYŠETŘENÍ Z AMBULANCÍ VČETNĚ LABORATORNÍCH VÝSLEDKŮ TELEFONICKY NESDĚLUJEME a to v zájmu diskrétnosti a zachování lékařského tajemství. Informace o výsledku vyšetření podáváme podrobným písemným protokolem do vlastních rukou pacienta. Vztah lékař - pacient považujeme za velmi důležitou součást léčby a proto vám lékař rád vše sdělí a vysvětlí, můžete si domluvit časovku na samostatnou konzultaci.

  PODMÍNKY PRO ODBĚR EJAKULÁTU DOMA:
  Ejakulát k vyšetření má být získán masturbací (autostimulací, onanií), aby nemohla první porce ejakulátu, nejbohatší na spermie, uniknout mimo nádobku. Ejakulát by měl být zachycen v celém objemu a nesmí být nijak znečištěn, např. slinami, poševními sekrety nebo získáním z kondomu. Proto získání ejakulátu orální stimulací nebo z přerušované soulože není vhodné a může celé vyšetření ovlivnit. (K vyšetření spermií v pochvě slouží jiný test – viz PCT). Ejakulát má být odebrán do čisté nádoby, která nemusí být sterilní, ale musí být zbavena jakýchkoliv zbytků dezinfekce a chemikálií. Stačí kvalitní proplach, umytí vodou a vysušení, NE SAPONÁTY. Transport ke zpracování by neměl trvat déle než 1-2 hod. od odběru. Čím kratší čas uplyne mezi odběrem a zpracováním, tím přesnější je výsledek. (Pozn. Pokud vyjde spermiogram s progresivní pohyblivostí spermií nižší než 25%, měl by být odebrán kontrolní vzorek v prostorách vyšetřujícího zařízení.
  Nádobka musí být transportována při teplotě blízké tělesné - hranice od 20 do 37°C. Bezprostředně po odběru by si měl muž vzorek prohlédnout, zda je či není kapalný a měl by průběžně vypozorovat, za jak dlouho zkapalnil, zda po více než 30 min. nebo za dobu kratší. Nádobka by měla být označena: Jméno a příjmení vyšetřovaného Datum a čas odběru Datum PE (datum poslední ejakulace před tímto odběrem, kdy naposled vyšlo semeno jakýmkoliv způsobem)

DOPORUČENÁ VYŠETŘENÍ PŘI NEUSPOKOJIVÝCH HODNOTÁCH SPERMIOGRAMU:

 • Sexuologické a andrologické tělesné vyšetření muže lékařem v ordinaci cílené na plodnost, případně výhledově vyšetření a léčba celého páru, to objednáváme až na základě výsledků spermiogramu a po následné dohodě s pacientem.
 • Vyšetření ženy a Postkoitální test

 • Vyšetření ženy - diagnostika plodnosti ultrazvukovou folikulometrií a uzv-endometrií POSTKOITÁLNÍ TEST - PCT: Ne vždy bývá muži odběr semene vstřícně akceptován a proto u nás lze vyšetření spermiogramu uspokojivě nahradit vyšetřením ženy do 6-8 hod. po nechráněném pohlavním styku v období ovulace ženy. PCT navíc upřesní a rozšíří informace o fertilizačním potenciálu celé biologické jednotky, tj. o schopnosti společného počení celého páru.
 • Vyloučení infekcí – screening za přímou platbu: laboratorní bakteriologická kultivační a serologická vyšetření a přesně spolehlivé stanovení DNA specifikace patogenů. Je možno si připlatit screeningové vyšetření na soubor pohlavně přenosných onemocnění - viz tento odkaz.
  Ureaplasmata a Mykoplasmata Chlamydie
  Širší diagnostický záběr na sexuálně přenosná onemocnění viz Balíček IV
 • NOVÁ GLOBÁLNÍ HROZBA - MUTOVANÁ KAPAVKA Pacient si může připlatit na cílené vyšetření na sexuálně přenosná onemocnění - viz Balíček 4
 • Vyšetření protilátek proti spermiím
 • Biopsie varlete? Ne! Nebo až v krajním případě. Zjistí se stav zárodečného a žlazového epitelu ve varlatech a možnosti tvorby spermií ve varlatech. Tato diagnostika chirurgickou cestou je sice přesnější, ale bolestivá a proto chirurgický zákrok je až zcela vyjímečným a posledním řešením. Např. s cílem kromě vyšetření současně získat i genetický materiál k umělému oplodnění.
 • VYŠETŘENÍ HORMONŮ je uspokojivě dostačujícím, byť nepřímým, ukazatelem stavu zárodečného epitelu. Toto vyšetření hormonů včetně gonadotropinů odběrem z krve je nebolestivé a šetrné.

Někteří muži přicházejí k vyšetření spermiogramu, aby vyloučili otcovství. To je možné pouze pokud ejakulát neobsahoval žádnou spermii (azoospermia) a to v době oplodnění. I jedna spermie je schopna oplození. Proto v takovém případě po vyšetření spermiogramu doporučujeme a dále můžeme zajistit vyšetření DNA k průkazu otcovství.

AZOOSPERMIE - Jak dál?

Co je to MESA, TESE -chirurgický odběr spermií k umělému oplodnění

CO MŮŽETE UDĚLAT PRO ZLEPŠENÍ SPERMIOGRAMU

při oligo-asteno-terato-spermii: • Jíst jen zdravou a pestrou a čerstvou strava a dostatek pohybu (ne nadměrné cvičení) • Užívat vitamíny a minerály: Vitamín C - zvyšuje kvalitu spermatu více způsoby, zejména pohyblivost spermií, doporučená dávka 500mg • Vitamín E - u mužů, kteří brali vitamín E (400-600 lUs), bylo podle studií zaznamenáno zlepšení počtu a pohyblivosti spermií • Vitamín B12 - zvyšuje počet a pohyblivost spermií • Zinek - napomáhá k tvorbě spemií a mužských hormonů a ke zvýšení počtu spermií • Selen - potřeba k produkci testosteronu, při malé hladině jsou spermie málo pohyblivé • Karnitin • Koenzym Q10 • Arginin • O vhodné medikaci by měl vždy rozhodovat lékař a to na základě vašeho tělesného a laboratorního vyšetření. Lékař má také k dispozici řadu dalších léků včetně hormonů. • Vysoký krevní tlak, porucha krvetvorby, onemocněním jater, onemocnění ledvin bývá provázeno abnormálními hodnotami spermiogramu - v takovém případě je na místě vyšetření specialistou. ČEHO JE TŘEBA SE VYVYROVAT: • Kouření - přestat zcela kouřit • Alkohol - alkohol v maximální míře omezit • Stres - vyhýbat se stresovým situacím • Těsné spodní prádlo - vyvarovat se těsného teplého spodního prádla, teplo spermiím škodí • Horké koupele, sauny atd.

Následná léčba by už měla být poskytována celé biologické jednotce, tj. současně muži i ženě, ať už je míra příčiny na jedné či druhé straně větší či menší. Nedostatek u jednoho lze pak kompenzovat u druhého z páru. Nevyhnutelné jsou také vztahové a sociální okolnosti, nelze při léčbě pominout i psychologické skutečnosti, ale i možnosti léčby, byť dnešní medicína poskytuje v CAR (centrech asistované reprodukce) možnost mateřství téměř každé ženě a možnost biologického otcovství téměř každému muži, který může poskytnout i velmi malé množství genetického materiálu. Proto i malé zlepšení hodnot u muže má svůj význam pro biologické otcovství a neuspokojivé hodnoty ve spermiogramu by měly muže motivovat k dalšímu cílenému vyšetření a léčbě. Doporučujeme podstoupit cílené vyšetření na plodnost včetně podrobného tělesného sexuologicko – andrologického vyšetření a včetně vyšetření hormonů, bakteriologického vyšetření aj. V tomto smyslu je možno využít balíčků zdravotní prevence a osobního zdraví. Hormonální léčba neplodnosti mužů je efektivní spíše jen u mladých jedinců, ale správná medikace včetně podpůrné s využitím vhodných vitamínů a minerálů může, jak je výše zmíněno, významně ovlivnit i možnosti léčby v CAR (centrum asistované reprodukce) cestou technik IVF se splněním i biologického otcovství.Možnosti a výsledky asistované reprodukce v CAR jsou rok od roku významnější, ale úhradou na zdravotní pojišťovnu omezené věkem ženy s možností 3 stimulací a 3-4 základních výkonů typu in vitro fertilizace (IVF). Po uplynutí tohoto věku nebo po vyčerpání úhrad IVF a možností léčby v centrech asistované reprodukce přicházejí páry i do naší ambulance s požadavkem další léčby. V těchto případech pozorujeme, že po odeznění psychicky traumatizujících intervencí v důsledku dynamiky léčebných cyklů náročných biologicky i psychicky a po vyrovnání se s partnerskými psychosociálními okolnostmi dochází relativně často k žádanému početí. Mnohdy stačí odstup času od tělesně i psychicky náročné léčby a k tomu jen několik psychoterapeutických sesí a může dojít k početí i přirozenou cestou. Někdy je však třeba současně pomoci i s medikací nebo s pomocí již méně náročného a méně nákladného cervikálního umělého oplodnění.

OVĚŘTE SI SVOJI PLODNOST

Se zakázkou vyšetřit spermiogram přicházejí do naší ordinace i muži s cílem OVĚŘIT SI SVOJI PLODNOST. Toto rozhodnutí považujeme za správné a zodpovědné zejména před vstupem do manželství, kdy by oba manželé měli znát svůj zdravotní stav a schopnost mít děti.Analogickým vyšetření pro ženy je nenáročná a nebolestná ultrazvuková folikulometrie a endometrie. Je třeba mít na mysli, že i dobré hodnoty fertilizačního potenciálu muže nebo ženy nejsou ještě zcela stoprocentním předpokladem úspěšného či rychlého početí. Muži také někdy chtějí vyšetřit spermiogram s cílem ověřit si tak své otcovství. V tomto případě je třeba si uvědomit, že k oplodnění teoreticky stačí i pouze jedna spermie a že vyšetření spermiogramu je aktuální pouze k datu vyšetření a nikoliv k datu početí a že pro určení či vyloučení otcovství je mnohem spolehlivější vyšetření cestou DNA.Vyšetření - výkony spojené s plodností - neplodností včetně vyšetření spermiogramu jsou mimo pasportizaci se zdravotními pojišťonami a jsou poskytovány za přímou platbu. Na základě vyšetření spermiogramu poskytujeme i další cílená vyšetření na diagnostiku neplodnosti mužů především. Poskytujeme andrologické tělesné vyšetření a poskytujeme i cílené vyšetření hormonů - endokrinologické vyšetření. Na základě výsledků těchto vyšetření léčíme muže. Poskytujeme však i léčbu celému páru včetně umělého oplodnění, jsou-li pro to vhodné indikace a dobrá pravděpodobnost efektu léčby s očekávaným cílem zdravého početí.

ODKAZY:

 • Metody léčby neplodnosti
 • Odkaz na internet - Velký lékařský slovník

  Slovníček základních pojmů:

 • ·Oligozoospermie - Nižší počet spermií než je stanovená norma (nižší než 20 milionů spermií na 1 ml)
 • ·Astenozoospermie - Snížená pohyblivost spermií
 • · Azoospermie - nepřítomnost spermií v ejakulátu (je nezbytné opakované vyšetření pro potvrzení této diagnózy). Pokud se potvrdí, je třeba ověřit možnost získáníspermií operativní cestou (MESA, TESE).
 • · Oligoasthenozoospermie - snížená koncentrace a menší pohyblivost spermií.Většinou vyžaduje využití metod asistované reprodukce (ICSI).
 • · Teratozoospermie - snížený podíl spermií normálního tvaru - normální počet tvarově nevyhovujících spermií
 • ·Astenoteratozoospermie - Spermie jsou tvarově neodpovídající normě a zároveň jsou méně pohyblivé
 • ·Oligoastenoteratozoospermie - Spermie jsou v menším počtu, tvarově neodpovídají normě a jejich pohyblivost je významně omezená
 • · Pyospermie–Masívní přítomnost bílých krvinek ve spermatu (příznak zánětu)
 • · Nekrospermie– všechny spermie jsou nepohyblivé (jeví se jako mrtvé). Moderními metodami lze schopni odlišit jen nepohyblivé spermie od mrtvých od mrtvých (eozinový test, primulinový test). norma 75 procent živých spermií)
 • ·Aspermie– Nepřítomnost spermií v ejakulátu
 • · Kryptospermie - spermií je tak málo, že jsou zjištěny až po centrifugaci vzorku.-*· SCSA* (z anglického Sperm Chromatin Structure Assay) – pomocí této metodylze dalším speciálním vyšetřením zjistit přítomnost zlomů v chromatinu (soubor chromozómů, ve kterém je uložena genetická informace). Tyto zlomy mohou vznikat působením nepříznivýchchemických, radiačních vlivů a způsobovat poruchu plodnosti i při jinak normálním vzhledu a pohyblivosti spermií.
 • · FISH* (z anglického Fluorescent In Situ Hybridization) – nástavbová upřesňující metoda cytogenetickéhovyšetření, s jejíž pomocí lze zjistit odchylky v počtu a struktuře chromozómů.
 • · ICSI – (z anglického Intracytoplasmic Sperm Injection) injekce spermie do vajíčkapomocí mikromanipulátoru - možná součást oplodnění cestou IVF (in vitro fertilizace = "oplodnění ve zkumavce!)]

  Příčiny mužské neplodnosti

 • Nemožnost pohlavního styku pro impotenci
 • Nedochází k ejakulaci nebo dochází k retrográdní ejakulaci do močového měchýře
 • Neprůchodnost vývodných cest mužského pohlavního ústrojí
 • Muž netvoří spermie
 • Spermie se tvoří, ale jsou defektní
 • Imunologická nekompatibilita

  TEL: 549 256 561
  MOB: 731 031 627<

vytisknoutzpět