GYNEKOLOGIE - BRNO > Služby > MASTODYNIE - PRSA - BOLEST NAPĚTÍ PRSOU - BOLEST A PORUCHY MENSTRUAČNÍHO (...)

MASTODYNIE a PREMENSTRUAČNÍ SYNDROM

GYNEKOLOGIE BRNO MUDr. Jiří Čalkovský

MASTODYNIE - BOLEST NAPĚTÍ PRSOU - BOLEST A PORUCHY MENSTRUAČNÍHO CYKLU

Vyšetření prsů a mamografie:

BOLESTIVÁ MENSTRUACE
MASTODYNIE - přecitlivělost až bolest prsou - příznaky - diagnostika - léčba

Gynekolog má pravidelně vyšetřovat i prsy. Bolest v oblasti prsů a prsní žlázy, nebo přecitlivost až bolestivé napětí v prsou, to může být projev závažného onemocnění, ale může se jednat "jen" o poruchy v rovnováze ženských hormonů - mastodynie (mastodynie - dg. N 64. 4). Mastodynií trpí dvě třetiny žen, avšak jen 5 až10 % žen se s tímto svěří lékaři. Nenavštíví-li žena s těmito potížemi lékaře, v každém případě hodně riskuje, nebo zbytečně trpí, protože nenavštíví lékaře a neví, že správná diagnostika a správná léčba tyto stavy zlepší...
Mnohé ženy se bojí, že by se mohlo jednat o vážnější onemocnění, ale vytěsněním této situace se nemoc jenom zhorší a zbytečně se stupňuje i psychické napětí a trápení se strachem z nejistoty. Také sexuální soužití vázne, bolestivá přecitlivělost prsou dělá sex nepříjemným, nebo omezuje prožitek.
Mnohé ženy příznaky ve smyslu mastodynie zbytečně bagatelizují myšlenkou, že se jedná "jen o normální stav", kterému se říká premenstruační syndrom s pocity napětí v prsou před menstruací (tj. cyklická mastodynie v období před menstruací).
V každém takovém případě je však třeba vyloučit karcinom prsu podrobným klinickým vyšetřením, mamografií, vyšetřením tumormarkerů z krve a současně odborným senologickým vyšetřením.
Nenavštíví-li žena s mastodynií lékaře, v každém případě hodně riskuje nebo zbytečně trpí.
Charakter bolesti a lokalita bolesti k diagnostice nestačí. Ke stanovení diagnózy je třeba odborné zkušenosti, aby nedošlo k podcenění obtíží a nálezu. Je třeba mít na mysli, že trvalá a lokalizovaná bolest prsu jako jediný příznak karcinomu prsu se vyskytuje jen v pěti procentech všech karcinomů prsu. Ne náhodou jsou sledovány i bezpříznakové ženy pravidelně při roční gynekologické prohlídce a jedenkrát za dva roky jsou i bezpříznakové ženy odesílány ke screeningové mamografii hrazené pojišťovnou (dg. Z. 12.3 ) – viz Program včasného záchytu nádorů prsů
V gynekologické ordinaci lékař ženu trpící mastodynií podrobně klinicky vyšetří a současně provede i vyšetření hormonálního profilu ženy v průběhu celého menstruačního cyklu:

Hormonálně podmíněná (cyklická mastodynie)

je často vázaná na období před menzes zejména u mladších žen, ale může přetrvávat ve větší či menší intenzitě i v průběhu celého cyklu. Odpovídá asi za 70% z celkového výskytu bolestí prsu. Bolest se převážně vyskytuje v obou prsech přičemž v jednom z prsů bývá bolest výraznější.
Jedná se o nezánětlivé onemocnění obvykle ženského prsu, které je způsobeno hormonálními vlivy - jakoukoliv hormonální rozladou v průběhu života, ale nejčastěji se vyskytuje s hormonálním zráním s prvními měsíčky u mladých dívek. Vyskytuje se i po „nevhodně“ zvolené nebo „nefyziologicky“ užité hormonální antikoncepci (opakované posouvání cyklu atp.). Avšak mnohdy správná volba a správné užívání hormonální antikoncepce tyto bolestivé stavy zlepší.

Necyklická mastodynie

se vyskytuje po 40. roce života v souvislostech se strukturálními změnami prsu koncem fertilního věku, obvykle s fibro-cystickými změnami prsu, které jsou sice oboustranné, ale bolest bývá pociťována spíše jen na jedné straně a představuje asi 25% bolestí prsů. I tyto strukturální změny mají často primární příčinu s hormonálními změnami s věkem a tyto stavy pak startují.
Mastodynie se může vyskytovat i v souvislostech s dalším onemocněním zejména metabolickým nebo i s infekcí. Další příčiny mastodynie uvedené v literatuře:

 • Vliv nenasycených mastných kyselin, katecholaminů, glukokortikoidů, diabetes mellitus,
 • Virové infekce
 • Vysoké hladiny cholesterolu
 • Snížené plazmatické hladiny esenciálních mastných kyselin, především kyseliny gamalinolenové. (Tento stav může senzibilizovat aktivitu membránových receptorů a alterovat systém eikosanoidů. Podání kyseliny gama-linolenové pomůže obejít tuto deficienci a snížit citlivost prsu.)
 • Nedostatek jodu může vést ke zvýšení citlivosti epitelu terminálního intralobulárního duktu na účinek estrogenů.
 • Další hormonální onemocnění, zejména onemocnění štítné žlázy

  Volby a možnosti léčby mastodynie
 • Námelové driváty jako je bromocryptin (Serocryptin, Medocriptin, Parlodel jsou účinné asi z 50% u cyklické mastodynie, méně účinné jsou u mastodynie necyklické.
  Praemenstruační citlivost prsou úspěšně pomáhá kombinace bromocriptinu s antidepresivy.
 • Dobrý vliv mají enzymoterapeutika, která jsou většinou volně prodejná, zejména Wobenzym užívaný obvykle od 4. do 25. dne cyklu. V příbalových letáčcích jsou uváděny superdávky až 3x denně 7 drg, ale máme dobré zkušenosti i s nižším dávkováním.
 • V neposlední řadě se užívá medikace ve smyslu substituce jódu. Předcházet by však mělo endokrinologické vyšetření štítné žlázy.
 • Volně dostupná je v lékárnách také celá škála fytofarmak u kterých je na zkušenosti terapeuta a individuální zkušenosti ženy co do výběru vhodného preparátu. např. AGNUCASTON Akreditované mamografické pracoviště Femma s. r. o. Brno


KOMPLEXNÍ LÉKAŘSKÉ VYŠETŘENÍ
Kde obdržíte bonus k nadstandardním vyšetřením jako je hormonální screening, ultrazvukové a případně mamografické vyšetření prsou SAMOVYŠETŘENÍ PRSU

Mastopathie
je obecné označení onemocnění obvykle ženského prsu. Kromě zánětlivých onemocnění prsů může být bolest způsobena i změnami struktury žlázy a dochází tak k poruchám i celých žlazových struktur a následkem toho ke vzniku bolestivých zatvrdlinek a mnohočetných cyst. Příčinou jsou hormonální změny v průběhu života ženy nebo jiné hormonální rozlady. Ženy s mastopathií mají větší dispozice ke vzniku karcinomu prsu a proto by měly být v gynekologické ordinaci pravidelně dispenzárně sledovány.


Z hlediska odbornosti sexuologie a andrologie nelze v těchto uvedených souvislostech opomenou zmínit se o gynekomastii. Jedná se o viditelné a hmatné zvětšení prsu ve smyslu benigní (nezhoubné) proliferace žlazové tkáně PRSU MUŽŮ.

 • Gynekomastie se často vyskytuje u mužů od 50ti let výše v důsledku nástupu nerovnováhy poměru hladin pohlavních hormonů, tj. změna indexu poměru androgenů (mužských pohl. hormonů) ku estrogenům (ženským pohlavním hormonům).
 • Dočasně a krátce (do 3 týdnů po narození) se vyskytuje u novorozených chlapců v důsledku stimulace prsu estrogeny z fetoplacentární jednotky.
 • Dynamika hormonálního zrání a s tím způsobené hormonální rozlady je příčinou dočasného výskytu asi u 30-40% chlapců v pubertě, obvykle mezi 12. až 17. rokem věku.
 • V sexuologické ordinaci se s gynekomastií setkáváme asi v 5% případů při tělesném vyšetření v souvislostech s funkční sexuální poruchou a zřejmě i častěji při vyšetření mužů pro neplodnost v souvislostech s endokrinopathií – hormonální rozladou vedoucí ke špatné funkci zárodečného a žlazového epitelu ve varlatech.
 • Léčba gynekomastie - chirurgické řešení
 • VAROVNÉ PŘÍZNAKY přejato: Zatímco projevy gynekomastie u tří uvedených skupin jsou přirozeným jevem a zahrnují se pod pojem fyziologické, existují i příčiny patologické. Mezi ně patří některá závažná onemocnění – například zánět varlat nebo jejich poúrazové změny, vasektomie, poruchy štítné žlázy, cirhóza jater, ledvinové selhání, nádorové bujení apod. Současné výzkumy prokazují, že její výskyt v civilizovaných zemích v posledních letech výrazně stoupá. Kromě genetické dispozice mohou být na vině některé složky potravin, anabolika, fytoestrogeny a také řada léků, které způsobují gynekomastii jako vedlejší účinek. Patří mezi ně především léky na vysoký tlak, některá antirevmatika, neuroleptika či antidepresiva. Tzv. poléková gynekomastie (tvoří až 60 % případů) se týká především pacientů patřících do vyšší věkové skupiny.

  KARCINOM PRSŮ U MUŽŮ není nijak velkou výjimkou

  Při potížích typu mastodynie a zejména při hmatném nálezu zatvrdlinky nebo zvětšení uzliny, tento nález může znamenat karcinom prsu u muže stejně jako u žen! Takové podezření je nezbytné vyloučit a proto obvykle následuje klinické a sonografické vyšetření s odesláním k odbornému vyšetření mamografií a případně i s biopsií. Diagnostika i léčba je analogická v tomto případě jako u žen.

  SLOVNÍK CIZÍCH SLOV

vytisknoutzpět